Jest to dzieło w całości podyktowane von Balthasarowi. Na strukturę tej pracy składa się werset z Ewangelii wraz z obszernym komentarzem (zawierającym od jednej do nawet kilku stron tekstu). W ten sposób skomentowany został cały zapis „ucznia, którego Pan miłował”. Tekst ten (wraz z wieloma innymi komentarzami do Pisma Świętego) Balthasar traktował jako jądro dzieła mistyczki. Objawia on, jak cała Ewangelia św. Jana, tajemnicę Trójcy Przenajświętszej i uczy medytacyjnego miłowania Trójjedynej Miłości. Tuż za tym dziełem spośród komentarzy do Pisma jako niosące najbardziej ważkie teologicznie treści wymienić należy komentarz do Apokalipsy św. Jana oraz Ewangelii św. Marka.

Jan Paweł II na zwołanym w 1985 r. w Rzymie sympozjum poświęconym eklezjalnej misji Adrienne von Speyr dostrzegł głęboko Janowy charakter jej dzieła i skomentował to następująco: „Adrienne wniknęła w głębię komunii wiary i serca pomiędzy Matką Jezusa i jedynym Apostołem, który trwał z Nią u stóp krzyża. Widziała tu jakby dziewiczy początek Kościoła, tego Kościoła, który miał zostać powierzony Piotrowi.” (Zamieszczono w L`Osservatore Romano z września 1985 r., nr 9).

T. S. Eliot (1888-1965), jeden z najwybitniejszych poetów XX wieku, napisać miał o jej komentarzu do Prologu św. Jana następujące słowa: „książka von Speyr nie mieści się w żadnej znanej mi klasyfikacji”. Uważał, że jeśli tylko czytelnik nie zostanie przez lekturę tego dzieła zmiażdżony, to wyjdzie z niej umocniony i rozradowany „zupełnie nowym doświadczeniem chrześcijańskiej wrażliwości”.

Tom I – Das Wort wird Fleisch

Tom II – Die Streitreden

Tom III – Die Abschiedsreden

Tom IV – Geburt der Kirche

Wydano po praz pierwszy w 1949 r. w Johannes Verlag Einsiedeln; po angielsku  w 1953 r. przez Collinsa w Londynie. W tej chwili ponownie ukazał się w Stanach Zjednoczonych nakładem Ignatius Press. Istnieje jeszcze francuska wersja językowa (również w czterech tomach), wydana w serii Culture et Vérité, a także włoska i holenderska.

Czekamy na polskie tłumaczenie, bo czas jest krótki, a potrzeby duchowe ogromne…  Proszę o modlitwę (wystarczy w tej intencji trzy razy odmówić Zdrowaś Maryjo) każdego, kto pojawi się na tej stronie, aby spuścizna tej niezwykłej mistyczki dotarła do Polaków jak najszybciej.