Są rzeczy, które tylko w Panu dają się zweryfikować — i nie tylko w Duchu, którego udziela, ale też w godzinie, którą nas obdarza — w tej i każdej innej.
Adrienne von Speyr, Lumina, s. 21